Okupnik, Małgorzata. 2015. “‘Czy to Jest Zamiast, W zastępstwie zagłady?’: O postpamięci W Sytuacji śmiertlenej Choroby”. Politeja 12 (3 (35):157-69. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.12.