Dąbrowska, Agata. 2015. “William Szekspir W postpamięciowym Dyskursie O zagładzie”. Politeja 12 (3 (35):213-25. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.16.