Bujwid-Kurek, Ewa. 2018. “Państwa O Proweniencji jugosłowiańskiej W Procesie Rozszerzania Unii Europejskiej – Refleksja Politologiczna”. Politeja 15 (3(54):5-15. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.01.