Fiszer, Józef M. 2018. “Czy Brexit Przyspieszy Rewizję Traktatu lizbońskiego I Uratuje Unię Europejską?”. Politeja 15 (3(54):17-43. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.02.