Molo, Beata. 2018. “Regulacje Na Rzecz bezpieczeństwa Dostaw I W Sytuacjach Kryzysowych Przed I Po wejściu W życie Traktatu Z Lizbony Na przykładzie Zaopatrzenia W Gaz Ziemny”. Politeja 15 (3(54):65-78. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.04.