Kosowska‑Gąstoł, Beata. 2018. “Wpływ Traktatu lizbońskiego Na Europejskie Partie Polityczne”. Politeja 15 (3(54):93-105. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.06.