Curyło, Barbara. 2018. “„Dyplomatyczna Republika Europy”? Rozważania Na Temat wpływu Wybranych rozwiązań lizbońskich Na Dyplomację UE W Multilateralnym środowisku międzynarodowym”. Politeja 15 (3(54):147-61. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.10.