Galent, Marcin. 2018. “Kryzys Systemowy Strefy Euro W Cieniu Traktatu Z Maastricht I Traktatu Z Lizbony”. Politeja 15 (3(54):191-213. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.13.