Kamarad, Ewa. 2018. “Wpływ Traktatu lizbońskiego Na Unijne Prawo Prywatne międzynarodowe”. Politeja 15 (3(54):216-27. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.14.