Mach, Elżbieta. 2018. “Edukacyjne Implikacje Traktatu lizbońskiego”. Politeja 15 (3(54):243-55. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.16.