Parol, Agnieszka. 2018. “Wpływ Traktatu Z Lizbony Na Zintegrowane zarządzanie Granicami Unii Europejskiej”. Politeja 15 (3(54):272-86. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.18.