Śliwa, Renata. 2018. “Proces Regulacji Unijnych W świetle Traktatu Z Lizbony a Istota Koncepcji narzędzia Oceny Wpływu”. Politeja 15 (3(54):301-11. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.20.