Krzyżanowska-Skowronek, Iwona. 2020. “Stabilność Systemu międzynarodowego – Wybrane ujęcia I Problemy”. Politeja 17 (6(69):71-99. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.04.