Kastory, Agnieszka Małgorzata. 2021. “Znaczenie Dunaju W Europejskiej Sieci dróg Wodnych”. Politeja 17 (6(69):101-12. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.05.