Popławski, Błażej. 2020. “Politoligwistyka Dyplomatyczna: Analiza Percepcji Afryki Subsaharyjskiej W Exposé ministrów Spraw Zagranicznych II I III RP”. Politeja 17 (6(69):197-226. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.10.