Gacek, Łukasz, and Ewa Trojnar. 2020. “Fenomen studiów Nad Chinami W Instytucie Bliskiego I Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Politeja 17 (6(69):227-44. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.11.