Dardziński, Piotr. 2020. “Ekonomia Polityczna I Problemy Badań Relacji między Ekonomią a Polityką”. Politeja 17 (6(69):245-57. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.12.