Tacik, Przemysław. 2018. “Ochrona Praw Podstawowych W Unii Europejskiej Po Traktacie Z Lizbony – próba Bilansu”. Politeja 15 (3(54):313-24. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.21.