Załucki, Krzysztof. 2018. “Wpływ Traktatu lizbońskiego Na Regulacje Imigracyjne UE Ze szczególnym uwzględnieniem Zasady solidarności I Sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi”. Politeja 15 (3(54):325-33. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.22.