Antoń, Paulina. 2018. “Wpływ Traktatu lizbońskiego Na Zintegrowane zarządzanie Granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej”. Politeja 15 (3(54):335-46. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.23.