Banach, Wawrzyniec. 2018. “Aspekty Polityki Unii Europejskiej Wobec Turcji, Jordanii I Libanu W kontekście Kryzysu Migracyjnego”. Politeja 15 (3(54):347-59. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.24.