Chmieli, Maciej. 2013. “Polemika między Komunitarianizmem a Kontraktualistami Jako Nowa odsłona Sporu między Iusnaturalizmem a Pozytywizmem Prawniczym”. Politeja 10 (4(26):127-47. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.06.