Łatka, Rafał. 2013. “Czy Prymasa Wyszyńskiego można określać Mianem Realisty Politycznego?”. Politeja 10 (3(25):201-11. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.13.