Seń, Aleksandra. (2021) 2022. “(Nie)chciane Dziedzictwo? Wrocław Jako Palimpsest”. Politeja 18 (5(74):257-73. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.16.