Kłosowicz, Robert. (2021) 2022. “Między Marokiem a Algierią: Mauretania Wobec Kwestii Sahary Zachodniej”. Politeja 18 (6(75):143-57. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.07.