Siudak, Michał. (2021) 2022. “Miejsce Rosji W Doktrynie Giedroycia: Między Partnerstwem a Rywalizacją”. Politeja 18 (6(75):237-61. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.12.