Tkaczyński, Jan W., Joanna M. Guzik, and Maciej Pletnia. (2021) 2022. “Proces Starzenia Się społeczeństw: O Potrzebie Badań W Zakresie (nie)uchronności Zmian Demograficznych a (nie)trafności Polityki społecznej państwa W świetle doświadczeń Japonii, Korei Południowej, Niemiec I Polski”. Politeja 18 (6(75):263-82. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.13.