Hawrot, Agnieszka. (2021) 2022. “Ukraińskie Instytucje oświatowe W Białym Borze – Studium Przypadku”. Politeja 18 (6(75):379-95. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.19.