Sondel-Cedarmas, Joanna. 2022. “Rozliczyć przeszłość? O Pozornej Defaszyzacji Włoch W Okresie Transformacji (1943-1948)”. Politeja 19 (1(76). https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4467.