Sondel-Cedarmas, Joanna. 2022. “Rozliczyć przeszłość? O Pozornej Defaszyzacji Włoch W Okresie Transformacji (1943-1948)”. Politeja 19 (1(76):31-46. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.02.