Abassy, Małgorzata. 2022. “Status I Funkcje Rosyjskiej Inteligencji W społeczeństwie Posttotalitarnym”. Politeja 19 (1(76). https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4469.