Abassy, Małgorzata. 2022. “Status I Funkcje Rosyjskiej Inteligencji W społeczeństwie Posttotalitarnym”. Politeja 19 (1(76):63-78. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.04.