Mach, Elżbieta M. 2022. “Propedeutyka Przygotowania Aktywnego Obywatela Europejskiego W świetle Ministerialnych Wytycznych Programowych Dla Edukacji Wczesnoszkolnej W Polsce”. Politeja 19 (1(76):167-87. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.09.