Mach, Elżbieta. 2022. “Propedeutyka Przygotowania Aktywnego Obywatela Europejskiego W świetle Ministerialnych Wytycznych Programowych Dla Edukacji Wczesnoszkolnej W Polsce”. Politeja 19 (1(76). https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4474.