Herbut, Maciej, and Andrzej Polus. 2022. “Syntezy Nie osiągniesz? Holizm Konfirmacyjny Wobec Dyskursu Teoretycznego W Stosunkach Międzynarodowych”. Politeja 19 (1(76):207-20. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.11.