Ickiewicz-Sawicka, Magdalena. 2022. “Problematyka tożsamości Narodowej Kosowskich Albańczyków W świetle pilotażowych (wstępnych) Badań Terenowych – Wprowadzenie Do Dalszych Analiz”. Politeja 19 (1(76). https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4480.