Sobkowiak, Leszek. 2022. “Kategorie Analityczne Konfliktu Politycznego W Interdyscyplinarnej Perspektywie”. Politeja 19 (2(77):73-85. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.03.