Ścigaj, Paweł. 2022. “Dehumanizacja I Depolityzacja”. Politeja 19 (2(77):87-118. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.04.