Obacz, Piotr. 2022. “Modulacja I Modulatory Relacji Politycznych – ujęcie Teoriopolityczne”. Politeja 19 (2(77):143-62. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.06.