Węgrzecki, Janusz. 2022. “Personalizm Jako Perspektywa Teoretyczna Nauk O Polityce”. Politeja 19 (2(77):163-77. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.07.