Golinowski, Janusz. 2022. “Pomiędzy Syndromem Ekonomicznego Progresywizmu a Dekompozycją procesów Politycznych”. Politeja 19 (2(77):231-52. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.10.