Brodowski, Jan, and Małgorzata Winiarska-Brodowska. 2022. “Państwa Kaukazu Południowego W Wypowiedziach Rzeczniczki Prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej”. Politeja 19 (3(78):35-52. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.03.