Nyzio, Arkadiusz. 2022. “Relacje pomiędzy Policją a samorządem Terytorialnym – ujęcie Prawne I Polityczne”. Politeja 19 (4 (79):219-49. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.13.