Kosowski, Bogdan, and Aneta Kułakowska. 2022. “Percepcja bezpieczeństwa Ekonomicznego Gospodarstw Domowych”. Politeja 19 (4 (79):327-42. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.16.