Hutyra, Amelia, and Błażej Sajduk. 2022. “Porównanie treści Polskich I amerykańskich dokumentów Strategicznych Z Zakresu bezpieczeństwa W Latach 2001-2020”. Politeja 19 (4 (79):343-68. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.17.