Lisińska, Magdalena, and Monika Sawicka. 2022. “Wspomnienie O Profesorze Karolu Derwichu”. Politeja 19 (6(81):11-13. https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4902.