Pietraszczyk-Sękowska, Joanna. 2022. “Mikrokonteksty Przemocy W Wojnie Domowej. O Konflikcie Zbrojnym, Lokalnych Antagonizmach I siłach chłopskich W Peru”. Politeja 19 (6(81):363-83. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.81.18.