“Cerkiew Greckokatolicka W Dobie Transformacji Systemowej – Dyskusja”. 2023. Politeja 20 (2(83):57-67. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.03.