Szlachta, Bogdan. 2023. “Janina Kostkiewicz, Polski Nurt Krytyki Nazizmu Przed Rokiem 1939: Aspekty Ideologiczne I Pedagogiczne”. Politeja 20 (2(83):277-82. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.13.