Trojnar, Ewa. 2023. “Znaczenie „dyplomacji demokracji” Dla współczesnego Tajwanu”. Politeja 20 (4(85):39-75. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.85.03.