Targosz, Tobiasz. (2023) 2023. “Imigranci Z Azji Południowo-Wschodniej W Polityce Zagranicznej Tajwanu”. Politeja 20 (4(85):85-103. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.85.05.