Kowalski, Bartosz. 2023. “Od Havla Do Pavla: Ciągłość I Zmiana W Relacjach czesko‑tajwańskich W kontekście bezpieczeństwa Ontologicznego”. Politeja 20 (4(85):139-60. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.85.08.