Gacek, Łukasz, and Ewa Trojnar. 2023. “Tajwan W piśmiennictwie Romana M. Sławińskiego”. Politeja 20 (4(85):219-21. https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/5409.